Historien om banker

I denne artikkelen skal vi i all hovedsak se på hvordan banker ble til og hvordan den utviklingen har vært. For det er vel ingen tvil om at det er en interessant historie, med også mye som er ganske ukjent for mange. Spesielt for de som ikke er altfor interesserte. Opphavet til banker som sådan var handel, og spesifikt med handelsmenn som reiste rundt og lånte ulike varer til folk som behøvde det. Det var en tid før penger, som vi kjenner til det, eksisterte, så vi snakker om fire tusen år siden. Man tilbød noe, en gode som folk behøvde, som da måtte bli betalt tilbake. Det ble startet i nåtidens Iran, Tyrkia og Irak.

Det var ikke før flere år senere at man begynte å låne ut penger, og at man faktisk også ga ut depositum til folk som hadde kreditt. De aksepterte også innskudd, som betyr at de tok vare på pengene som de fikk, mye på samme måte som banker gjør i dag. Så folk har jo alltid hatt et et slikt konsept, selv om det ble modernisert senere, spesielt i renesanssen i Italia. Det var to byer som var viktige her, Firenze og Venezia, og selv om det er Medici banken som er den mest berømte og kjente i dag så er det faktisk Bardi- og Peruzzi-familiene som dominerte denne tiden. De etablerte til og med filialer rundt om i Europa. Det var disse familiene som var først ute med etablerte banker. Den første statsbanken var i Genoa, som på den tiden var en egen stat, og ble etablert i 1407 under navnet Banco di San Giorgio. Det som er interessant er at det faktisk er Sveriges Riksbank som er den eldste sentralbanken i verden, etablert i 1668, og den tredje eldste som fortsatt er i drift. Den eldste kontinuerlig funksjonelle banken er en bank med det fantastiske navnet Banca Monte dei Paschi di Siena, som ble etablert i 1472. Det er en lang tid!

Banker ble jo enda mer moderniserte opp gjennom årene, da ting som fractional reserve banking ble etablert. Det er et system hvor banker har penger i reserve, som de ikke låner ut. Det er altså noe de sparer på, for å passe på at de ikke går konkurs. Det var også på 1600-tallet at pengesedler var noe du kunne få ut fra banken. Etter hvert så ble jo også gull veldig viktig, da det hadde en stor verdi. Gjennom årene ble også visse familier så rike at de etablerte sine egne banker, eller så ble de rike via bankene sine. Som Rothschilds-familien ble. De ble så rike at de finansierte oppkjøpet av Suezkanalen for den britiske regjeringen. Da snakker vi faktisk om enorme summer penger.

Det ligger også mye mer historie i banker enn dette, og det faktum at det er en så lang historie forteller mye om menneskesinnet også. Man har behov for å organisere pengene sine, og, som man ser, har man gjort dette i flere tusen år!