Skandaler i bank

Vi har pratet mye om det gode som banker gjør, og den generelle viktige nytten de også utgjør. Det gjør vi fordi den på en måte fortjener god oppmerksomhet, for, til tross for mye negativ media, så er det vanskelig å se for seg hvordan samfunnet ville vært uten bankene. Det er dog også visse ting som har bidratt til den negative tankegangen om banker, om at de er grådige og at de er utrolig kyniske. Folk som jobber i bank, da tenker vi ikke på de som møter deg for å hjelpe deg, men investorer og lignende, jobber i bank for å tjene penger. Og i med det som mål, har det også forekommet mange feil. Finanskrisen i 2008 er et godt og ganske klart eksempel på det, men det finnes også andre skandaler med banker, som har vært veldig skadelige.

En sak som er spesielt vanskelig er å fordøye skjedde i 2016 da en sak ble rullet opp mot Wells Fargo, en bank i USA. Det ble oppdaget at banken lagde falske kontoer for kundene sine, med kredittkort og andre ulike kontoer opprettet i deres navn, uten at de hadde den fjerneste anelse om det. Det er ikke vanskelig å se for seg hvor problematisk det kunne blitt for de menneskene. Som et resultat av dette så ble hele 5000 mennesker sparket, i tillegg til at sjefen i Wells Fargo faktisk ga tilbake en stor del av lønna på grunn av dette, før han sluttet. Det er ikke den eneste banken som har vært mistenkt for en slik praksis.

Siden vi allerede er på temaet om Wells Fargo, så har de også gjort noe annet, som kanskje er enda verre enn dette. Kort fortalt så tvang banken folk til å betale for omfattende forsikringer for deres biler, til tross for at de allerede var dekket av deres egen forsikring. Som et resultat av denne ekstra utgiften så var det mange som ikke klarte å betjene lånene sine, og bilene deres ble inndratt. Dette rammet hundretusenvis av kunder, og førte til ytterligere ødeleggelser av et rykte som allerede var på god vei nedover.

Det er også andre eksempler på innsidehandel og at man har fiksert priser på gull, som er strengt ulovlig. Og i Australia ble kunder tvunget til å betale for tjenester som aldri eksisterte og som de dermed ikke nøt noen goder av. Det er viktig å passe på, og være oppmerksom på hva man skriver under på.